Read in English  

  jest misjologiczno-religioznawczym czasopismem Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Ukazuje się od 1967 roku – jako kwartalnik (do 2008 roku), następnie jako półrocznik.

Zamierzeniem grupy założycielskiej periodyku (S. Turbański, J. Tyczka i in.) było powołanie do życia wewnętrznego pisma polskich werbistów w celu zapoznania misjonarzy z prądami nurtującymi zarówno Zgromadzenie Słowa Bożego (SVD) jak i Kościół – w dobie posoborowej.

W pierwszej dekadzie istnienia czasopisma, wśród publikowanych artykułów przeważają tłumaczenia z periodyków niemieckich – przede wszystkim „Verbum” oraz „Nova et Vetera” – a dominującymi tematami są: duchowość misyjna, formacja zakonna i misje w dokumentach soborowych.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych „Nurt SVD” staje się w pełni czasopismem misjologicznym – omawia bieżące trendy teologiczno-misjologiczne, interpretuje nowe zjawiska religijne, podejmuje tematy charakterystyczne dla postmodernizmu, ale zachowuje status „publikacji do użytku wewnętrznego”.

Po roku 2000 „Nurt SVD” staje się forum wymiany misjologiczno-religioznawczej pomiędzy wyższymi seminariami duchownymi i fakultetami teologii w Polsce, jak również instytutami misjologicznymi za granicą.

Redaktorzy naczelni:

  • J. Tyczka (1967-1998)
  • J. Walerowski (1998-1999)
  • E. Śliwka, (1999-2000)
  • T. Szyszka (2000-2001)
  • E. Śliwka, (2001-2003)
  • L. Fąs (2003-2007)
  • A. Michałek (od 2007)

  Read in English  

nurtlogo-bv   Punktacja:
   MNiSW - 20
   ICV - 81.53

smp bialystok2018 01 200px min

Sprawozdanie ze Zjazdu
Stow. Misjologów Polskich
w Białymstoku (1-3 X 2018)

CZYTAJ

*    *    *

ksiazka tszyszka

Tomasz Szyszka SVD (red.)
Trójca Święta w kontekstach kulturowych
Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW 2018; Seria: Studia i Materiały Misjologiczne 46
ISSN 1896-5393
ISBN 978-83-63179-70-0