>

Oświadczenie Autora

o oryginalności artykułu (publikacji) i finansowaniu

Statement of the Author

on manuscript's (publication's) originality and financing