Rada Naukowa

dr Fabrice Blée, prof., Uniwersytet św. Pawła, Ottawa (Kanada)

ks. prof. dr hab. Jan Górski, Uniwersytet Śląski, Katowice

ks. dr Stanisław Grodź SVD, Instytut Anthropos, St. Augustin (Niemcy)

ks. dr Janusz Kucicki SVD, prof., Uniwersytet Nanzan, Nagoja (Japonia)

ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

ks. dr hab. Jacek J. Pawlik SVD, prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

ks. dr Marek Rostkowski OMI, prof., Uniwersytet Urbaniana (Watykan)

ks. dr hab. Jarosław Różański OMI, prof., Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa

ks. dr Paul B. Steffen SVD, prof., Uniwersytet Urbaniana (Watykan)

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa

ks. dr Jerzy Skrabania, prof., Phil.-Theol. Hochschule SVD St. Augustin (Niemcy)

ks. dr hab. Józef Urban, prof., Uniwersytet Opolski, Opole

ks. dr Paweł Wójcik SVD, Uniwersytet Gregoriana, Rzym (Włochy)

nurtlogo-bv   Punktacja:
   MNiSW - 20
   ICV - 81.53

smp bialystok2018 01 200px min

Sprawozdanie ze Zjazdu
Stow. Misjologów Polskich
w Białymstoku (1-3 X 2018)

CZYTAJ

*    *    *

ksiazka tszyszka

Tomasz Szyszka SVD (red.)
Trójca Święta w kontekstach kulturowych
Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW 2018; Seria: Studia i Materiały Misjologiczne 46
ISSN 1896-5393
ISBN 978-83-63179-70-0