Rada Naukowa

dr Fabrice Blée, prof., Uniwersytet św. Pawła, Ottawa (Kanada)

ks. dr Stanisław Grodź SVD, Instytut Anthropos, St. Augustin (Niemcy)

ks. prof. dr hab. Jan Górski, Uniwersytet Śląski, Katowice

ks. dr Janusz Kucicki SVD, prof., Uniwersytet Nanzan, Nagoja (Japonia)

ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

ks. dr hab. Jacek J. Pawlik SVD, prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

ks. dr Marek Rostkowski OMI, prof., Uniwersytet Urbaniana (Watykan)

ks. dr hab. Jarosław Różański OMI, prof., Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa

ks. dr Paul B. Steffen SVD, prof., Uniwersytet Urbaniana (Watykan)

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa

ks. dr Jerzy Skrabania, prof., Phil.-Theol. Hochschule SVD St. Augustin (Niemcy)

ks. dr hab. Józef Urban, prof., Uniwersytet Opolski, Opole

nurtlogo-bv   Punktacja:
   MNiSW - 9
   ICV - 82.58

smp bialystok2018 01 200px min

Sprawozdanie ze Zjazdu
Stow. Misjologów Polskich
w Białymstoku (1-3 X 2018)

CZYTAJ

*    *    *

ksiazka wmadziar600px thumb

Władysław Madziar SVD
The primary role of Mercy in the evangelizing mission of the Church