Redakcja

ks. dr Adam Michałek – redaktor naczelny

mgr Małgorzata Tytko – sekretarz redakcji

ks. dr Marek Adamczyk

ks. dr Damian Cichy

ks. dr Jacek Gniadek

ks. dr hab. Antoni Jucewicz

ks. dr Marek Kowalik

ks. dr Szczepan Szpyra

ks. dr Adam Wąs

dr Tomasz Wiskulski

 

 

Redaktorzy tematyczni:

dr Izabela Jurasz – teologia systematyczna

ks. dr hab. Tomasz Szyszka – teologia misji

ks. dr hab. Andrzej Miotk – historia misji

ks. dr hab. Jacek J. Pawlik – antropologia religii

 

Redaktorzy językowi:

dr Zbigniew Ambrożewicz – język polski

dr John R. Kobylecki (native speaker) – język angielski

ks. dr Marek Kowalik – język angielski

mgr Anna Marciszkiewicz – język rosyjski

dr Paweł Sokołowski – język polski

mgr Małgorzata Tytko – język polski

 

Redaktorzy publikacji elektronicznych:

mgr Szymon Gołąbek

dr Tomasz Wiskulski

 

Redaktor statystyczny:

dr Zbigniew Ambrożewicz

 

nurtlogo-bv   Punktacja:
   MNiSW - 20
   ICV - 81.53

smp bialystok2018 01 200px min

Sprawozdanie ze Zjazdu
Stow. Misjologów Polskich
w Białymstoku (1-3 X 2018)

CZYTAJ

*    *    *

ksiazka tszyszka

Tomasz Szyszka SVD (red.)
Trójca Święta w kontekstach kulturowych
Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW 2018; Seria: Studia i Materiały Misjologiczne 46
ISSN 1896-5393
ISBN 978-83-63179-70-0