Redakcja

ks. dr Adam Michałek – redaktor naczelny

mgr Małgorzata Tytko – sekretarz redakcji

ks. dr Marek Adamczyk

ks. dr Damian Cichy

ks. dr Jacek Gniadek

ks. dr Antoni Jucewicz

ks. dr Szczepan Szpyra

ks. dr Adam Wąs

 

 

Redaktorzy tematyczni:

dr Izabela Jurasz – teologia systematyczna

ks. dr hab. Tomasz Szyszka – teologia misji

ks. dr hab. Andrzej Miotk – historia misji

ks. dr hab. Jacek J. Pawlik – antropologia religii

ks. dr Stanisław Grodź – religioznawstwo

 

Redaktorzy językowi:

dr Zbigniew Ambrożewicz – język polski

dr John R. Kobylecki (native speaker) – język angielski

mgr Anna Marciszkiewicz – język rosyjski

ks. mgr Tadeusz Panek – język angielski i język niemiecki

dr Paweł Sokołowski – język polski

mgr Małgorzata Tytko – język polski

 

Redaktorzy publikacji elektronicznych:

mgr Szymon Gołąbek

dr Tomasz Wiskulski

 

Redaktor statystyczny:

dr Zbigniew Ambrożewicz

 

nurtlogo-bv   Punktacja:
   MNiSW - 9
   ICV - 82.58

smp bialystok2018 01 200px min

Sprawozdanie ze Zjazdu
Stow. Misjologów Polskich
w Białymstoku (1-3 X 2018)

CZYTAJ

*    *    *

Maciej Baron SVD
Zaburzenia relacji w rodzinie
w świetle powieści "Gnój"
Wojciecha Kurczoka.
Studium teologicznomoralne