Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2012   Tom 132

 

nurt 2 2012 Artykuły i opracowania 

Karl-Heinz Arenz
De Missionnés à Missionnaires. Le concept de Mission en Amérique Latineselon la Conférence d’Aparecida (2007)

Maurice Pivot
Le Dialogue et l’Annonce, 25 ans après Assise

Sylwia Górzna
Polityczny wymiar Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego

Aldona Maria Piwko
Znaczenie mody w religii i kulturze islamu

Michał Łyszczarz
Tatarzy polscy a islamofobia

Marta Żebrowska
Nowe rzeczywistości religijne a tradycyjna wiara katolicka. Przyczyny poszukiwań innej formy religijności

Adam Lelito
Eliadowska wizja przeobrażeń zachowań religijnych we współczesnej cywilizacji zachodniej

Damian Cichy
Migracje jako zjawisko eklezjalne po Soborze Watykańskim Drugim

Waldemar Wesoły
Strajk w katolickiej doktrynie społecznej

Ilona Resztak
Pobożne fundacje w prawie kanonicznym. Pojęcie pobożnej fundacji

 

 Sprawozdania 

 Recenzje 

 

 

Table of Contents

 Articles and studies 

Karl-Heinz Arenz
The Evangelised and the Missionaries. The Concept of the Mission in Latin America according to the Aparecida Conference (2007)

Maurice Pivot
Dialogue and Proclamation 25 Years after Assisi

Sylwia Górzna
The Political Dimension of the Pontifical Council for Inter-Religious Dialogue

Aldona Maria Piwko
The Significance of Fashion in Islamic Religion and Culture

Michał Łyszczarz
Polish Tatars and phobia about Islam

Marta Żebrowska
New Religious Realities versus Traditional Catholic Faith. The Reasons to Search for Another Form

Adam Lelito
Eliade’s Vision of Transformations in Religious Behaviours in Modern Western Civilisation

Damian Cichy
Migrations as an Ecclesial Phenomenon after the Second Vatican Council

Waldemar Wesoły
Strike in the Catholic Social Doctrine

Ilona Resztak
Holy Foundations According to Canon Law. The Notion of a Holy Foundation

 

 Reports 

 Reviews