Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2011   Tom 130

 

nurt 2 2011Jacek Jan Pawlik
Co kryje w sobie rytuał?

Jerzy Andrzej Chmurzyński, Maria Magdalena Weker
Ceremonie w świecie zwierząt

Aleksander Bielecki, Joanna M. Cichocka
Systemowa koncepcja rytuału – próba konsiliencji

Cezary Opalach
Komunikacja w życiu rodziny

Mirosław Pawliszyn
Filozoficzne aspekty nawrócenia

Ewa Nikadem-Malinowska
Rytualizacja śmierci w powieści Władimira Sorokina Lód

Olga Letka-Spychała
Rytualny wymiar pożegnania w poezji Inny Lisnianskiej

Zdzisław Kunicki
Pismo rytuału a pamięć u Jacques'a Derridy

Anna Kawalec
Rytuał artystyczny w perspektywie kulturowej. Teatr i performans a „świat widowisk”

Marcin Z. Paszke
„Boskie łodzie” má-gur8-dingir-ra w sumeryjskim rytuale i kulcie religijnym

Anna Nadolska-Styczyńska
Pan Dyrektor zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy. Wernisaż a rytuał

Anna Seweryn
Noc Zakupów a Noc spowiedzi. Religijność i rytuał w świecie płaskim i głębokim

Marta Kowalczyk
Desakralizacjakościołów. Rytuał sacrum czy profanum?

Zdzisław Kieliszek
Znaki-symbole narodowe a istnienie narodu. Czy powstanie naród europejski?

 

Table of Contents

Jacek Jan Pawlik
What a Ritual Hades Within?

Jerzy Andrzej Chmurzyński, Maria Magdalena Weker
Ceremonies in the Animal World

Aleksander Bielecki, Joanna M. Cichocka
A Pattern Concept of a Ritual – a Consilience Attempt

Cezary Opalach
Communication in Family Life

Mirosław Pawliszyn
Philosophical Aspects of Conversion

Ewa Nikadem-Malinowska
The Ritualisation of Death in The Ice by Wladimir Sorokin

Olga Letka-Spychała
The Ritual Dimension of Farewell in Inna Lisnyanskaya’s Poetry

Zdzisław Kunicki
The Ritual Script versus Memory as by Jacques Derrida

Anna Kawalec
Artistic Ritual in the Culture Perspective. Theatre and Performance versus the “the World of Entertainments”

Marcin Z. Paszke
The má-gur8-dingir-ra in the Sumerian Ritual and Religious Cult

Anna Nadolska-Styczyńska
It is our Pleasure to Invite You to the Exhibition… Vernissage versus Ritual

Anna Seweryn
The Shopping Night versus the Confessions Night. Religiosity and Ritual in the Flat and Deep World

Marta Kowalczyk
The Desacralisation of Churches. The Sacrum or Profanum Ritual?

Zdzisław Kieliszek
The National Characters-Symbols versus the Existence of a Nation. Will There Be a European Nation?