Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2011   Tom 129

 

nurt 1 2011 Artykuły i opracowania 

Maurice Pivot
Actualité de la mission ad gentes en Europe

Paweł Szuppe
Negatywne zjawiska kulturowe kształtujące oblicze współczesnej Europy w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Europa

Rémy Kurowski
La foi vécue en milieu athée. Une lecture missiologique de Madeleine Delbrêl , Athéismes et évangélisation

Józef Grzywaczewski
Le catholicisme en Pologne et ses particularités

Jan Konior
Tło intelektualno-duchowe i kulturowo-misyjne jezuitów polskich w XVII wieku

Jan Konior
Andrzej Rudomina 盧安德( 1595-1631) – The Missionary and the Precursor of Dialogue

Rafał Markowski
Symbolika rytualnych praktyk sufickiego bractwa Mawlawiyya

Aldona Maria Piwko
Mahomet w ujęciu tradycji chrześcijańskiej

Jarosław Kotas
Guru Joga z Tapihritsą

Tomasz Szyszka
Realia pracy ewangelizacyjnej w Peru na przełomie XX i XXI wieku

Jacek Jezierski
Poszukiwanie grobu, identyfikacja szczątków i powtórny pogrzeb Mikołaja Kopernika

Agata Lorenc
Wychowawcza i edukacyjna funkcja Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie, na przykładzie działalności ekspozycyjnej w latach 2005-2010

 

 Rozmowy 

Magdalena-Maria Bukowiecka
Moje odkrywanie Liberii (i Czadu). Od Ryszarda Kapuścińskiego do Marka Wojtasia SVD

 

 Sprawozdania 

 Recenzje