Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Wydanie specjalne 2012

 

nurt wyd-specjalne2012Kazimierz Kardynał Nycz
Słowo wstępne

Ryszard Czekalski
Otwarcie Sympozjum

Leonard Fic
Czym jest hinduizm? Krótkie wprowadzenie

Aldona M. Piwko
Kobieta w tradycji hinduskiej

Małgorzata Madej
Korea Campus Crusade for Christ i jego rola w chrystianizacji Korei Południowej

Łukasz Kaczmarczyk
Organizacja i specyfika rozwoju mniejszości buddyjskich w Niemczech

Julia Kohman-Kulisiewicz
Kuchnia Pendżabska

Patrycja Staniszewska
Kultura i życie religijne migrantów wietnamskich w Polsce

Agata Szymaniak
Elementy dialogu z wartościami chrześcijańskimi w sztuce buddyjskiej

Anna M. Sutkowska
Manga i sacrum – inspiracje religijne w komiksie japońskim

Eugeniusz Sakowicz
Religie Dalekiego Wschodu na tle pluralizmu religijnego Azji

 

 

Table of Contents

Kazimierz Kardynał Nycz
Introduction

Ryszard Czekalski
The Opening Speech

Leonard Fic
What is Hinduism? A Short Introduction

Aldona M. Piwko
A Woman in the Hindu Tradition

Małgorzata Madej
Korea Campus Crusade for Christ and Its Role in the Christianisation of South Korea

Łukasz Kaczmarczyk
The Organisation and Specifics of the Buddhist Minorities Developmentin Germany

Julia Kohman-Kulisiewicz
The Punjab Kitchen

Patrycja Staniszewska
The Religious Culture and Life of the Vietnamese Migrants in Poland

Agata Szymaniak
The Elements of a Dialogue with the Christian Valuesin Buddhist Art

Anna M. Sutkowska
Manga and Sacrum – Religious Inspirations in the Japanese Comics

Eugeniusz Sakowicz
The Religions of the Far East against the Religious Pluralismof Asia