Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

 

Nr 1/2016   Tom 139

 

nurt 1 2016  Artykuły w języku polskim / Articles in polish  

Piotr Królikowski
Islam jako religia w ujęciu papieża Benedykta XVI
Islam as religion in the interpretation of Pope Benedict XVI

Janusz Kamocki, Aleksander Miśkiewicz
Islam polski
Polish Islam

Ida Schabieńska
Obrzęd azanu wśrod Tatarow polskich na podstawie Chamaiłu Alijewicza
The rite of azan among Polish Tatars according to Alijewicz’s Chamaił

Jacek Konik
Dwie twarze islamu – przypadek średniowiecznej Sycylii
Two Faces of Islam – Case Study of the Medieval Sicily

Marcin Imach
Islam w Jerozolimie
Islam in Jerusalem

Aldona Maria Piwko
Od kalifatu do Państwa Islamskiego. Historia i teraźniejszość w aktualnej sytuacji w Iraku
From a caliphate to the Islamic State. Past and present in Iraq

Ewa Siwierska
Spor wokoł hidżabu w Nigerii
The hijab controversy in Nigeria

Edyta Stefania Dzwonkowska
Prawa człowieka w islamie. Poglądy M. Fethullaha Gulena
Human rights in Islam. The views of M. Fethullah Gülen

Jarosław Mikołajec
Islam a przestrzeń geograficzna – refleksja historiozoficzna
Geography of Islam – a historiosophical reflection

Marcin Wrzos OMI
Obraz islamu w polskim czasopiśmiennictwie misyjnym
Islam in Polish missionary magazines

 

  Świadectwo / Testimony  

Anna Siudak
Dialog życia z wyznawcami islamu. Świadectwo katolickiej misjonarki
Dialogue of life with the followers of Islam. Testimony of a Catholic missionary

 

  Artykuły w językach obcych / Articles in foreign languages  

Kutuzova Natalia
Islam within the religious space in Belarus: centuries-old history and modern tendencies

Jozef Jurko
Islam in Slovakia in interreligious dialogue

Richard Filakota
Boko Haram et crise securitaire au Nigeria et au Cameroun
Boko Haram and destabilisation of Nigeria and Cameroon

Izabela Jurasz
La theologie de l’image entre les musulmans et les chretiens syriaques - melkites, monophysites et nestoriens
Theology of Image – Syriac Christians (Melchites, Monophysites, Nestorians) versus Muslims

Paulin Poucouta
Les fils d’Abraham a la croisee des chemins de paix
Sons of Abraham – at the crossroads of peace

  

 Recenzje / Reviews 

Eugeniusz Sakowicz
M. Fethullah Gulen, W kierunku globalnej cywilizacji miłości i tolerancji, Dunaj Instytut Dialogu, Warszawa-Białystok 2015

Eugeniusz Sakowicz
Tomasz Stefaniuk, Al-KindĪ i początki filozofii w świecie islamu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013

José María Cantal Rivas
Anne-Noëlle Clément, Christian Salenson, Bénédicte Avon, Benedicte Avon, Le Verbe s’est fait frere: Christian de Cherge et le dialogue islamo-chretien, Bayard, Montrouge 2010

José María Cantal Rivas
Michel Younes (dir.), La fatwa en Europe. Droit de minorite et enjeux d’integration, PROFAC-CECR, Lyon 2010

Jean Fontaine
Gerard Demeerseman, Andre Demeerseman (1901-1993). A Tunis, soixante ans a l’Institut des Belles Lettres Arabes (IBLA), Karthala, Paris 2014