Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2017   Tom 141

 

nurt 1 2017  Islam w poszukiwaniu tożsamości / Islam in search of its identity  

François Jourdan EUD
Que nous arrive-t-il avec l’islam dans le monde d’aujourd’hui?
How do we experience Islam today?

Adam Wąs SVD
Da‘wa – dynamika procesów islamizacyjnych we współczesnej Europie. Wybrane zagadnienia
Da‘wa − dynamics of the Islamisation in Europe today. Selected issues

Sylwia Mazurek
Rewolucja islamska w Iranie – przyczyny, przebieg, konsekwencje
Iranian Revolution – causes, course and consequences

Witold Psurek
Kalifat i współczesna próba jego reaktywacji
Caliphate and the contemporary attempt at its reactivation

Piotr Stawiński
Wilfred Cantwell Smith i działalność Instytutu Badań Islamu (McGill University)
Wilfred Cantwell Smith and the Institute of Islamic Studies

Mariusz Maciak
Miejsca święte i pielgrzymkowe w islamie sufickim i szyickim
Holy sites and pilgrimage centres in Sufism and Shiism 

  

  Islam wobec dialogu / Islam and dialogue  

Jean-René Milot
Musulmans et chrétiens: le dialogue est-il encore possible?
Muslims and Christians – Is dialogue still possible?

Rémy Kurowski SAC
Hospitalité divine. Vers une rencontre possible entre chrétiens et musulmans
God’s hospitality. Prospects of encounters between Christians and Muslims

Tomasz Stefaniuk
Islam wobec judaizmu i chrześcijaństwa – perspektywa Koranu
Judaism and Christianity according to Koran

Robert Maszkowski
Koran o Trójcy Świętej
The Holy Trinity in the Quran

Maciej Sokołowski OFMCap
Wspólnoty chrześcijan Smyrny, Efezu i Laodycei żyjące pośród muzułmanów
Christians of Smyrna, Ephesus and Laodicea living among Muslims

Magdalena Rzym
Obraz Boga islamu w interpretacji polskich publikacji katolickich
Islamic God in Polish Catholic publications

Marek A. Rostkowski OMI
Biblia Arabica. Inkulturacyjna działalność Kościoła w XVII wieku
Biblia Arabica. Church and inculturation in the 17th century

 

  Badania religiologiczne / Religious Studies Research  

Beata Abdallah-Krzepkowska
Rahma i miłosierdzie – (nie)adekwatność pojęć
Rahma and Mercy – (in)adequacy of the terms

Barbara Łysik
Dzień zgromadzenia w islamie, a świętowanie chrześcijańskiej niedzieli
The Day of Congregation in Islam versus Christian Holy Sunday

Marcin Wrzos OMI
Funkcje i treści misjograficzne polskiej międzywojennej beletrystyki misyjnej. Wydawnictwa Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Missiographic functions and contents in the missionary novels in the Interwar Years in Poland. The publications of the Missionary Oblates of Mary Immaculate

Karol Jasiński
Religia w państwie demokratycznym
Religion in the democratic state

Piotr Kopiec
Światowa Rada Kościołów wobec globalnej nędzy i cierpienia
World Council of Churches versus global poverty and suffering

Wacław Grzybowski
Metafora i piękno w Iliadzie Homera
Metaphor and beauty in the Illiad

 

  Duchowość / Spirituality  

Weronika Sopala
Bóg – mój bliski nieznajomy
God – my intimate stranger

 

  Recenzje / Reviews  

Tomasz Błaszczyk
Janusz Brzozowski, Znaczenie trzech pierwszych synodów limskich dla ewangelizacji misyjnej Indian Guarani na przykładzie redukcji jezuickich
w prowincji paragwajskiej w latach 1604-1767, Verbinum, Warszawa 2007, 200 s. ISBN 978-83-7192-343-2 332

Jarosław Tomaszewski
Conferencia Episcopal del Uruguay – Departamento de catequesis (DECAT), La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Nuevas perspectivas para la catequesis en América Latina y El Caribe, CELAM, San José – Uruguay 2015, 79 s. ISBN (b.p.). 337

Wojciech Necel SChr
Damian Cichy, Uchodźcy w Kościele, Polihymnia, Lublin 2016, 256 s. ISBN 978-83-7847-401-2 340

Mariusz Maszkiewicz
Kamila Pawełczyk-Dura, Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917-1927), Polihymnia, Lublin 2014, 336 s. ISBN 978-83-7847-203-2 343)