Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2018   Tom 143

 

Nurt 1/2018  Jezus w religiach i kulturach  

Magdalena Rzym
Mesjasz, brat czy odstępca? Jezus z Nazaretu a judaizm
Messiah, brother or apostate? Jesus of Nazareth and Judaism

Katarzyna A. Mich
Jezus Chrystus w tekstach apokryficznych Nowego Testamentu
Jesus Christ in the apocryphal texts of the New Testament

Dorota Brylla
Jezus Chrystus i Jego nauczanie w neokabale szkoły duchowej Bnei Baruch
Jesus Christ and His teaching in the interpretation of the Bnei Baruch neo-kabbalah

Сергей A. Аношко
Иисус брат сатаны? Христология Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов)
Jesus – Satan’s brother? Christology in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons)

Sylwia Mazurek
Interpretacja postaci Jezusa Chrystusa w ruchu New Age
Interpretation of Jesus Christ in New Age

Edyta S. Dzwonkowska
Postać Jezusa w Ruchu Raeliańskim
The figure of Jesus in the Raelian Movement

Stanisław Obirek
Afrykańskie twarze Jezusa
Faces of Jesus in Africa

Paweł Szuppe
Jezus Chrystus w tradycyjnych religiach afrykańskich. Próba prezentacji
Jesus Christ in traditional African religions. A short review

Jolanta Łaba
Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego i muzułmańskiego drogą do Wewnątrz
Christian and Muslim initiation rites as the path to the Inside

 

  Konteksty misji  

Eric K.M. Hounaké SVD
Duszpasterstwo migrantów na przykładzie działalności Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu
Pastoral care of migrants at the Divine Word Missionaries Fu Shenfu Migrant Centre

Andrzej Miotk SVD
The historical significance of Thomas Tien Keng-hsin SVD – the first Cardinal of China

Zbigniew Wesołowski SVD
Życie kardynała Tomasza Tian Gengxina (1890-1967) na tle burzliwego okresu w historii Chin
The Life of Cardinal Thomas Tian Gengxin (1890-1967) against the Background of a Turbulent Period in Chinese History

Paul B. Steffen SVD
An Indian Christian Prophet: Duraiswami Simon Amalorpavadass (1932-1990)

Andrzej Miotk SVD
Padre Ludwik Mzyk primo maestro dei novizi e primo martire della provincia polacca SVD
Fr Ludwik Mzyk – the first novice master and the first martyr of the Polish Province SVD

Marcin Wrzos OMI
Percepcja działalności misyjnej o. Mariana Żelazka SVD w Polsce na podstawie prasy i nowych mediów polskojęzycznych
Perception of the missionary activity of Father Marian Żelazek SVD in Poland on the basis of the press and new Polish-language media

Tomasz Szyszka SVD
Ewangelizacyjny projekt franciszkańskich redukcji w Paragwaju
Evangelisation project in the Franciscan reductions in Paraguay

Stanisław Obirek
Contemporary Liberal Catholicism in the USA

Karol Jasiński
Katolicyzm ewangeliczny George’a Weigla a kryzys Kościoła
George Weigel’s evangelical Catholicism and a crisis of the Church

Stanisław Sadowski
Eklezjologia dokumentu Światowej Rady Kościołów "Ku Wspólnej wizji Kościoła". Część pierwsza: Zakorzenienie w eklezjologiach wyznaniowych
Ecclesiology of the document of the World Council of Churches “Towards a Common Vision of the Church”. Part one: Rooting in denominational ecclesiologies

 

 Sprawozdanie   

Eugeniusz Sakowicz
Wiara i duchowość w relacjach między chrześcijanami a muzułmanami. Piąte spotkanie Krajowych Delegatów ds. Relacji z Muzułmanami w Europie. Szkodra (Scutari), Albania, 7-9 lutego 2018 r.

 

  Recenzja   

Aboreng U. James
Richard J. Quinn, Peter K. Njoroge, Agnes Mwangi, Julius O. Ogong’O, New Evangelization in Africa, Paulines Publications Africa, Nairobi 2005, 128 p.