Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2019   Tom 145

 

Misja – Wyznania – Religie

nurt 1 2019

Piotr Nawrot SVD
Źle zagrana muzyka obraża bogów
Badly Played Music Offends Gods

Paweł Mazurek MAfr
“You are witnesses of these things” (Lk 24,48)
Importance of Witness in Contemporary Missionary Activity

Władysław Madziar SVD
Evangelizing in the Key of Encounter

Karol Jasiński
Chrześcijaństwo pentekostalne a doświadczenie religijne
Pentecostal Christianity and Religious Experience

Kamila Pawełczyk-Dura
Misyjna działalność rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na kontynencie azjatyckim. Chiny i Korea
Missionary Activity of the Russian Orthodox Church in Asian Continent. China and Korea

Eugeniusz Sakowicz
Badania nad hinduizmem w Polsce
Research on Hinduism in Poland

Paweł Szuppe
Kulturowo-religijny wymiar kwiatu lotosu
The Cultural and Religious Dimension of the Lotus Flower 

Łukasz Mrózek
Zbawienie w nirwanie z perspektywy soteriologii chrześcijańskiej
Salvation in Nirvana from the Perspective of Christian Soteriology

Artur Aleksiejuk
Świętość ludzkiego życia i prokreacja – perspektywa judaizmu
Holiness of Human Life and Procreation – the Perspective of Judaism

Karolina Dłuska
Laicyzm: punkt docelowy czy ślepa uliczka?
Laicism: Destination or a Blind Alley?

 

Autorytet religijny – Profetyzm misyjny 

Bara NDiaye
Rola przywódców religijnych w życiu politycznym Senegalu
The Role of Religious Leaders in the Political Life of Senegal

Andrzej Miotk SVD
Padre Arnoldo Janssen: straordinaria efficacia del leader umile e fiducioso
Father Arnold Janssen and His Extraordinary Effectiveness as a Humble Leader, Trusting in Providence

Leonard Górka SVD
Mistrz Jan Hus – słowiański prekursor Reformacji. Spór o prawdę?
Master Jan Hus – the Slavic Precursor of the Reformation. A Dispute about the Truth?

Grzegorz Brudny
Pojęcie sprawiedliwości według ks. dra Marcina Lutra
The Concept of Righteousness according to Rev. Dr. Martin Luther

Jan Bocian SVD
Apostata, heretyk, prorok czy mędrzec?
Apostate, Heretic, Prophet or Sage?

Marcin Sieńkowski
Koncepcja dobra najwyższego w ujęciu Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta
Conception of the Highest Good according to Thomas Aquinas and Immanuel Kant

Janusz Brzozowski SVD
Werbiści polskiego pochodzenia na misjach w Indiach
The Divine Word Missionaries of Polish Descent on Missions in India

Paul B. Steffen SVD
Ecological Conversion and Eco-Spirituality. New Insights for Mission of the Church in Today’s World

Wojciech Niścigorski SVD
Wyzwania duszpasterskie w listach biskupów Kościoła katolickiego w Papui Nowej Gwinei na temat małżeństwa i rodziny
Pastoral Challenges in Letters of the Bishops of the Catholic Church in Papua New Guinea on the Issue of Marriage and Family

Marcin Wrzos OMI
Od czasopism do Web 3.0. Polskie media misyjne po Vaticanum Secundum. Część druga: Nowe media misyjne w Polsce – geneza, treść, perspektywy
From Magazines to Web 3.0. Polish Missionary Media after the Vaticanum Secundum. Part Two: New Missionary Media in Poland – Genesis, Content, Perspectives

 

  Referat/Presentation   

Eugeniusz Sakowicz
Dialogue – the Only Effective Remedy to Violence. A Global Perspective at the Time of War
International Conference „Ukrainian Reconciliation Project and the Future of Europe”; International Institute for Ethic and Contemporary Issues, Ukrainian Catholic University, Diplomatic Academy of Ukraine, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, 21-22.04.2015, Kyiv, Ukraine

  Sprawozdanie/Report   

Adam Michałek SVD
Sprawozdanie z sympozjum: Tatarzy w Polsce – Tatarzy na świecie
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie
Katedra Socjologii UWM w Olsztynie, Pieniężno,
27-28 kwietnia 2019 r.

 

  Recenzja/Review   

Paul B. Steffen SVD
Karel A. Steenbrink, Catholics in Independent Indonesia 1945-2010 (Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land en Volkenkunde, Vol. 298) Brill, Leiden-Boston 2015,
634 pages. ISBN-10: 900428513X, ISBN-13: 978-9004285132