Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2019   Tom 146

 

Tatarzy - bliscy nieznani

Nurt 2/2019Joanna Kulwicka-Kamińska
Rękopis z Czombrowa. Z zagadnień edycji filomackiego przekładu Koranu
Manuscript from Czombrów. On Issues of Editing the Philomathic Translation of the Quran

Swietłana Czerwonnaja
Muhiry tatarskie jako dzieła sztuki – semantyka, stylistyka, poetyka
Tatar Muhirs as Works of Art – Semantics, Stylistics, Poetics

Ewa Siemieniec-Gołaś, Agata Pawlina
Tatarszczyzna według Marcina Paszkowskiego. Prawda czy mit?
Tatars according to Marcin Paszkowski. Truth or Myth?

Małgorzata Sylwestrzak
Malarz jako podróżnik i pisarz. Europa oczami Charisa Jakupowa w utworze Путешествие художника вокруг Европы
Painter as a Traveler and Writer. Europe through the Eyes of Charis Jakupov in the work „Путешествие художника вокруг Европы”

Sylwia Filipowska
Tatar kazański. Reportażowe zainteresowania Fatiha Kerimîego
Kazan Tatar. Reportage interests of Fatih Kerimî

Julia A. Krajcarz
Motywy biblijne w polskich legendach lokalnych związanych z Tatarami
Biblical Themes in Polish Local Legends Related to Tatars

Grażyna Zając
Diaspora krymskotatarska w Turcji i jej rola w kultywowaniu pamięci narodowej
Crimean Tatar Diaspora in Turkey and Its Role in Cultivating National Memory

Sergiusz Anoszko
Kryzys krymski oczami Ukraińców i Rosjan
Crimean Crisis through the Eyes of Ukrainians and Russians

Aleksander Miśkiewicz
Rozwój i upadek osadnictwa tatarskiego w północno-zachodniej Polsce w latach 1945-2005
The Growth and Decline of Tatar Settlements in North-western Poland in the Years 1945-2005

Beata A. Orłowska
Tatarzy polscy w Gorzowie Wielkopolskim
Polish Tatars in Gorzów Wielkopolski

Piotr J. Krzyżanowski, Aleksander Miśkiewicz
Pod znakiem buńczuka. Wkład Tatarów polskich w walkę o suwerenność Polski
Under the tug banner. The contribution of the Polish Tatars to the fight for Poland’s sovereignty

Krzysztof Bassara
Lanca tatarska w służbie prusko-brandenburskiej. Wybrane zagadnienia z historii osadnictwa Tatarów litewskich w państwach pruskich do XIX wieku
Tatar Lance in the Prussian-Brandenburg Service. Selected Issues from the History of Lithuanian Tatar settlements in Prussia until the 19th Century

Musa Çaxarxan Czachorowski
Ballady oraz inne wiersze
Ballads and other poems

 

Misja Słowa 

Izabela Skrobak
Język kaznodziei. O roli słowa w przepowiadaniu słowa Bożego na przykładzie tekstów homilii, kazań, konferencji i notatek na ambonę księdza Jerzego Szymika ze zbioru Na początku było Słowo
Language of the Preacher. On the Role of the Word in the Proclamation of God’s Word on the Example of Homily Texts, Sermons, Conferences and Pulpit Notes of Father Jerzy Szymik from
the Collection “In the Beginning Was the Word”

Anne-Béatrice Faye CIC
Contexte historique, culturel, doctrinal et pastoral de Maximum illud
Historical, cultural, doctrinal and pastoral context of “Maximum illud”

Izabella Szajkowska CSFN
Towarzyszenie małżeństwom w kryzysach w świetle adhortacji Amoris laetitia
Accompanying marriages in crises in the light of the exhortation “Amoris laetitia”

Seweryn Osowski
Pascha mesjanistyczna w Krakowie – historia i rozwój inicjatywy
Messianic Passover in Kraków – History, Development, Initiatives

Leonard Fic
Medytacja Transcendentalna – naukowa technika relaksacyjna czy „kosmiczne szalbierstwo”?
Transcendental Meditation – scientific relaxation technique or “cosmic hoax”

 

  Opracowanie/Elaboration   

Antoni Koszorz SVD
Historia utworzenia i działalność Stowarzyszenia Sinicum
History of creation and activity of the Sinicum Association

 

  Sprawozdanie/Report   

Piotr Kopiec
45. Kongres Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14), Kraków 22-29 lipca 2019 r.

 

  Recenzja/Review   

Krzysztof Kosior
Barbara Hoster, Dirk Kuhlman, Zbigniew Wesołowski (red.), Rooted in Hope. China-Religion-Christianity/ In der Hoffnung verwurzelt. China-Religion-Christentum. Festschrift in Honor of/ Festschrift für Roman Malek S.V.D. on the Occasion of His 65th Birthday/zu seinem 65. Geburtstag, 2-Volume Set, Monumenta Serica Monograph Series, Sankt Augustin, Routledge, Abingdon and New York 2017, 1028 Pages, ISBN 9781138718081 2017

Władysław Madziar SVD
Lucia Capuzzi, Eugenia Bonetti. Combattere lo sfruttamento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2018, 112 s. ISBN 889-22-127-29