Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2020   Tom 148

 

Historia misji

nurt 2 2020

Jerzy Skrabania SVD
The Philippines under the Spanish and American Colonisation (1565-1912). A historical-political-religious Development. Part 1

Andrzej Miotk SVD
Założenie Domu Misyjnego św. Wojciecha i jego działalność do 1945 roku
Foundation of the Mission House of St. Wojciech (Adalbert) and its Activities Until 1945

Wojciech Kluj OMI
Cyryl i Metody jako patronowie przygotowania misjonarzy – przyczynek do refleksji misjologicznej
Cyril and Methodius as Patrons of Missionaries Preparation – Contribution to the Missionary Reflection

Marcin Wrzos OMI
Recepcja Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego (październik 2019 roku) w ogólnopolskich czasopismach misyjnych. Studium misjologicznoprasoznawcze
Extraordinary Missionary Month Reception (October 2019) in Nationwide Mission Magazines. A Missiology and Press Study

Grzegorz M. Dzhala SMSAA
Misjologia prawosławna w ujęciu historycznym – główne trendy
Orthodox Missiology in a Historical Perspective – Main Trends

Jerzy Kostorz
Missionary Formation of Children in the Virtual World

Jacek Jarosz
Modelowy wolontariat medyczny w misyjnych ośrodkach zdrowia w Afryce. Działalność Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
Model Medical Volunteering in Mission Health Centres in Africa. Activities of the Redemptoris Missio Humanitarian Aid Foundation

Zbigniew Kulesz
Dietetyka w tradycji chrześcijańskiej. Wskazania św. Benedykta i św. Hildegardy
Dietetics in the Christian Tradition. St. Benedict and St. Hildegard’s Recommendations

Jarosław Czerkawski
Katecheza Kościoła katolickiego o chrzcie w perspektywie dialogu ekumenicznego
Catechesis of the Catholic Church on Baptism in perspective of Ecumenical Dialogue

 

Misja w kontekście

Ewelina M. Mączka
Trauma przeszłości. System niewolnictwa i jego przejaw w haitańskiej kulturze na przykładzie zombie
Trauma of the Past. The Slavery System and its Manifestation in Haitian Culture on the Example of Zombie

Jerzy Nikołajew
Statutory Guarantees of Freedom of Conscience and Religion of Convicts and Detainees vs. Security in Prisons and Detention Centres

Grażyna Zając
Halit Ziya Uşaklıgil – turecki wychowanek katolickiej szkoły ojców mechitarystów
Halit Ziya Uşaklıgil – a Turkish Student of the Catholic Mekhitarist Fathers’ School

Piotr Kopiec
Teologiczny ruch Radykalnej Ortodoksji o protestantyzmie i scholastyce. Wprowadzenie w refleksję
Theological Movement of Radical Orthodoxy on Protestantism and Scholasticism. Introduction into Reflection

Karol Jasiński
Prawo naturalne jako fundament moralności libertariańskiej
Natural Law as the Foundation of Libertarian Morality

Gracja Grzegorczyk
Neuroantropologiczne badanie religii
The Neuroanthropological Study of Religion

Antoni Jucewicz SVD
Zagadnienie nagości w teologii ciała Jana Pawła II
The Issue of Nakedness in John Paul II’s Theology of the Body

Hubert Tryk
Posługa charytatywna diakona stałego w świetle współczesnych wyzwań Kościoła w Polsce
Charitable Service of a Permanent Deacon in the Light of Contemporary Challenges of the Church in Poland

Waldemar P. Dziedzina SMA
Eucharystia w nauczaniu Świętego Jana Pawła II
Eucharist in the Teaching of Saint John Paul II

Krzysztof Mętlewicz
Eucharystyczny wymiar chrześcijańskiej egzystencji w teologii Josepha Ratzingera
Eucharistic dimension of Christian existence in the theology of Joseph Ratzinger

 

   Poezja / Poetry   

Musa Çaxarxan Czachorowski
Wierzę

 

   Recenzja / Review   

Władysław Madziar SVD
Luke Bell, O.S.B., Staying Tender. Contemplation, Pathway to Compassion, Angelico Press, New York, 2020, pgs. 130. ISBN 1621385396 321

Paweł Szuppe
Radosław Broniek OP, Religia i wtajemniczenie. Studium religioznawczoteologiczne zagadnienia inicjacji w religioznawstwie Mircei Eliadego, Wydawnictwo UPJPII, Kraków 2019, 297 s. ISBN: 978-83-7438-809-2 324