Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2021   Tom 149

 

nurt 1 2021

   Historia misji   

Zbigniew K. Sobolewski, Kazimierz Szymczycha SVD 

The Ministry of Bishop Jerzy Mazur SVD as Chairman of the Polish Episcopal Commission for Missions. Part 1

Jerzy Skrabania SVD
The Philippines under the Spanish and American Colonisation (1565-1912). A historical-political-religious development. Part 2

Kamila Pawełczyk-Dura
"Złoty wiek" misji rosyjskiej w Ziemi Świętej i na Athosie
The "Golden Age" of the Russian Mission in the Holy Land and Athos

Wojciech Kluj OMI
Jakim słowem o Bogu na Madagaskarze? Andriamanitra versus Zanahary.
What Word Determining God in Madagascar Andriamanitra or Zanahary?

Karol Jasiński
O redefinicji misji chrześcijaństwa
On the Redefinition of the Mission of Christianity

Mariusz Pasternak
Wizyta apostolska papieża Franciszka w Japonii w kontekście działalności misyjnej Towarzystwa Jezusowego
Pope Francis’ Apostolic Visit to Japan in the Context of the Missionary Activity of the Society of Jesus

Piotr Kopiec
Papież Franciszek a ewangelicyzm
Pope Francis and evangelicalism

 

   Misja w kontekście   

Tesfay Haileselassie Hailemariam
The Pastoral and Spiritual Ministry of St. Justin de Jacobis and Its Actualization in the Diocese of Adigrat – Ethiopia

Stanislav Orečný SVD
Le comunit. ecclesiali di base nel rinnovamento della Chiesa nelle Filippine
The Basic Ecclesial Communities in the Renewal of the Church in the Philippines

Maria Piechocka-Kłos
"Plaga Justyniana" jako "dzieło Boga" w relacji Prokopiusza z Cezarei
"The Plague of Justinian" as "God’s Work" in the Account of Procopius of Caesarea

Sławomir Ropiak
Wychowanie do świętości w Kościele celebrującym liturgię z perspektywy czterdziestu lat po Catechesi tradendae Jana Pawła II
Education to Holiness in the Church Celebrating the Liturgy from the Perspective of Forty Years after John Paul II’s Catechesi tradendae

Antoni Jucewicz SVD
Znaczenie cnoty wiary w kontekście kryzysu aksjologiczno-moralnego świata Zachodu
The Meaning of the Virtue of Faith in the Context of the Axiological and Moral Crisis of the Western World

Elżbieta Kuczmarska
Katolicy rozwiedzeni żyjący w nowych związkach wobec duszpasterstwa więzi
Divorced Catholics Living in New Relationships Towards the Pastoral Care of Bonds

Grzegorz Korgul
Oczekiwania małżonków wobec duszpasterskiego towarzyszenia w parafii
Expectations of the Spouses Towards Pastoral Accompaniment in the Parish

Cezary Opalach
Praktyczne implikacje nauczania o rodzinie kardynała Stefana Wyszyńskiego
Practical Implications of Cardinal Stefan Wyszyński’s Teaching About Family

 

   Poezja / Poetry   

Musa Çaxarxan Czachorowski
Stałość

 

   Recenzja / Review   

Karol Jasiński
Ireneusz Ziemiński, Religia jako idolatria. Esej filozoficzny o nieuchronności elementów idolatrycznych w religii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020, 218 s. ISBN 978-83-7972-362-1

Władysław Madziar SVD
Guy Theunis, I miei settantacinque giorni di prigionia a Kigali, Demdel, Arlon, 2019, 268 p. ISBN 978-2-87549-297-5