Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 2/2021   Tom 150

 

nurt 2 2021

   Historia misji   

Janusz Brzozowski SVD
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie 1948-2019. Siedemdziesiąt lat służby dziełu misyjnemu Kościoła
The Divine Word Missionaries Seminary in Pieniężno 1948-2019. Seventy Years of Service in the Missionary Work of the Church

Michał Studnik SVD
Kształtowanie rozwoju intelektualnego, psychicznego i kulturalnego kleryków Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów
Shaping Intellectual, Mental and Cultural Development of Seminarians of the Divine Word Missionaries Seminary

Leonard Górka SVD
Ekumeniczne powołanie i zadanie chrześcijan
Ecumenical Vocation and Task of Christians

Jacek J. Pawlik SVD
Formacja etnologiczna w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie
Ethnological Formation in the Missionary Theological Seminary of the Divine Word Missionaries in Pieniężno

Wiesław Lizak
Rozmowy o sacrum i profanum we współczesnym świecie
Discourse About the Sacred and the Profane in the Contemporary World

Adam Michałek SVD
Stefan Łysik SVD (1908-1978) etnolog i lingwista
Stefan Łysik SVD (1908-1978) an Ethnologist and Linguist

Jacek Gniadek SVD
O. Antoni Koszorz SVD – misjonarz nigdy nie przechodzi na emeryturę
Fr. Antoni Koszorz SVD – a Missionary Never Retires

Zbigniew K. Sobolewski, Kazimierz Szymczycha SVD
The Ministry of Bishop Jerzy Mazur SVD as Chairman of the Polish Episcopal Commission for Missions. Part 2

 

   Religia i kultura   

Musa Çaxarxan Czachorowski
Polskie tłumaczenia Koranu
Polish translations of the Koran

Anna Nadolska-Styczyńska
Skrawek Polski poza krajem. Rzecz o „Domu Polskim” w Tunezji
A Piece of Poland Outside the Country. A Thing About the Polish House in Tunisia

Leonard Fic
Ruch Świadomości Kryszny – gaudija wisznuizm w kulturze Zachodu
Krishna Consciousness Movement – Gaudiya Vaishnavism in Western Culture

Marek A. Rostkowski OMI
Father Wrodarczyk OMI (1907-1943). Priest and Martyr

Antoni Jucewicz SVD
Nadzieja chrześcijańska wobec współczesnego kryzysu nadziei
Christian Hope Against the Contemporary Crisis of Hope

Stanislav Orečný SVD
La devozione trinitaria di Sant’Arnoldo Janssen: collegamento tra preghiera e servizio missionario
The Trinitarian Devotion of St. Arnold Janssen: A Link Between Prayer and Missionary Service

 

   Recenzja / Review   

Adam Michałek SVD
Modele misyjne i areopagi współczesnego zaangażowania misyjnego, Verbinum, Górna Grupa 2021, 270 s. ISBN 978-83-7192-600-6

Stanislav Orečný SVD
Jean Leclercq, Storia della spiritualit. – Il Medioevo (VI-XII secolo), vol. 4, Edizioni Dehoniane, Bologna 2013, 344 p. ISBN 978-88-10-30430-3

Jarosław Różański OMI
Anna Miśkowiec FMM, Misja ad gentes w duchu bł. Marii od Męki Pańskiej na podstawie dokument.w kapituł generalnych FMM, Jedność, Kielce 2021, 333 s. ISBN 978-83-81-44-537-5

 

   Prezentacja / Presentation   

Józef Maciołek SVD (ed.), They Were Sent to New Guinea, vol. 1, Papua New Guinea Province of the Society of the Divine Word, Madang, 2021, 308 p. ISBN 978-9980-914-94-1

 

   Sprawozdanie / Report   

Adam Michałek SVD
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji 400 lat Congregatio de Propaganda Fide, Centrum Misji Afrykańskich, Borzęcin Duży, 7.02.2022 r.