Numery archiwalne

Archive Issues

pobierz numer


 

Nr 1/2022   Tom 151

 

nurt 1 2022

   Misje w kontekście   

Andrzej Pietrzak SVD
When Life’s Purpose, Mission and Future are Gone, Let us Dream!

Jacek J. Pawlik SVD
Naukowe pasje misyjne. Odchodzący nestorzy misjologii z kręgu księży werbistów
Academic Missionary Passions. The Departed Seniors of Missiology from the Circle of the Divine Word Society

Antoni Jucewicz SVD
Człowiek „w sieci” jako problem etyczny
A Human “on the Web” as Ethical Problem

Radosław R. Czerwiński
YouTube jako narzędzie nowej ewangelizacji
YouTube – a Tool for New Evangelization

Karol Jasiński
Racjonalność religii jako forma jej apologii
Rationality of Religion as a Form of Its Apology

Łukasz Kaczmarczyk
The Charter of Fundamental Rights of the European Union in the Light of the Principle of Unity in Diversity (Part II)

 

   Duchowość misyjna   

Szymon K. Ciećko
La Trinità e il tempo
The Trinity and time

Kazimierz Pierzchała
Historyczno-biblijne podłoże prośby "i nie wódź nas na pokuszenie" w modlitwie "Ojcze nasz"
The Historical and Biblical Background of the Request "and lead us not into temptation" in "Our Father"

Stanislav Orečný SVD i Miloš Lichner SJ
La spiritualità cristocentrica di Sant’Arnoldo Janssen: Una bellezza multidimensionale
The Christocentric Spirituality of St. Arnold Janssen: A Multidimensional Beauty

Shi Xiaowang
Formacja katolików świeckich w Chinach. Przypadek diecezji Handan
The Formation of Lay Catholics in China. The Case of the Handan Diocese

Sławomir Ropiak
Cechy dobrego ojca w wybranych pieśniach katolickich o św. Józefie, Oblubieńcu Najświętszej Maryi Panny
Features of a Good Father in Selected Catholic Songs about St. Joseph, Betrothed of the Blessed Virgin Mary

Ewa Czaplicka
Formy kultu Miłosierdzia Bożego w wizjach siostry Faustyny Kowalskiej
Worship Forms of the Divine Mercy in the Visions of Sister Faustyna Kowalska

 

   Świadectwo / Testimony  

Władysław Madziar SVD
Życie misyjne w Ghanie słowami misjonarzy
Missionary Life in Ghana in the View of Missionaries

 

   Recenzje / Reviews   

Adam Michałek SVD
Jarosław Różański OMI, 2020, Kościół Katolicki w dialogu z tradycyjnymi religiami afrykańskimi, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, 362 s.
ISBN 978-83-8127-598-9

Stanislav Orečný SVD
Igor Kráľ, 2019, Teologické fundamenty a forma misionárskeho života Spoločnosti Božieho Slova, Monografia, Teologická fakulta Trnavskej
univerzity, Bratislava, 93 p.
ISBN 978-80-8191-212-2

Paul B. Steffen SVD
Karel A. Steenbrink, 2015, Catholics in Independent Indonesia 1945-2010 (Verhandelingen Van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land en Volkenkunde, vol. 298) Brill, Leiden-Boston, 634 p.
ISBN-10: 900428513X, ISBN-13: 978-9004285132