nurtlogo-bv   Punktacja:
   MNiSW - 9
   ICV - 82.58

Maciej Baron SVD
Zaburzenia relacji w rodzinie
w świetle powieści "Gnój"
Wojciecha Kurczoka.
Studium teologicznomoralne