>

Nurt SVD

Półrocznik misjologiczno-religioznawczy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD). Ukazuje się od 1967 roku.

Najnowszy numer

2/2019 tom 146

Nurt 2/2019 - okładka


W numerze między innymi:


 Rękopis z Czombrowa. Z zagadnień edycji filomackiego przekładu Koranu (Joanna Kulwicka-Kamińska)

 Muhiry tatarskie jako dzieła sztuki – semantyka, stylistyka, poetyka (Swietłana Czerwonnaja)

 Tatarszczyzna według Marcina Paszkowskiego. Prawda czy mit? (Ewa Siemieniec-Gołaś, Agata Pawlina)

 Kryzys krymski oczami Ukraińców i Rosjan (Sergiusz Anoszko)

 Rozwój i upadek osadnictwa tatarskiego w północno-zachodniej Polsce w latach 1945-2005 (Aleksander Miśkiewicz)

 Pod znakiem buńczuka. Wkład Tatarów polskich w walkę o suwerenność Polski (Piotr J. Krzyżanowski, Aleksander Miśkiewicz)

 Towarzyszenie małżeństwom w kryzysach w świetle adhortacji Amoris laetitia (Izabella Szajkowska CSFN)

 Medytacja Transcendentalna – naukowa technika relaksacyjna czy „kosmiczne szalbierstwo”? (Leonard Fic)


Dla Autorów

Najważniejsze informacje dla autorów publikujących w naszym czasopiśmie

Archiwum

Zapoznaj się z poprzednimi numerami czasopisma. Wszystkie dostępne są w formacie PDF

PUNKTACJA

MNiSW - 20

ICV - 81.53

 

 

ISSN 1233-9717