>

 

Napisz do nas: redakcja@nurtsvd.pl

Nurt SVD

Półrocznik misjologiczno-religioznawczy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD). Ukazuje się od 1967 roku.

Najnowszy numer

2/2021 tom 150


W numerze między innymi:


 Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie 1948-2019. Siedemdziesiąt lat służby dziełu misyjnemu Kościoła (Janusz Brzozowski SVD)

Ekumeniczne powołanie i zadanie chrześcijan (Leonard Górka SVD)

Rozmowy o sacrum i profanum we współczesnym świecie (Wiesław Lizak)

O. Antoni Koszorz SVD – misjonarz nigdy nie przechodzi na emeryturę (Jacek Gniadek SVD)

Skrawek Polski poza krajem. Rzecz o „Domu Polskim” w Tunezji (Anna Nadolska-Styczyńska)

Ruch Świadomości Kryszny – gaudija wisznuizm w kulturze Zachodu (Leonard Fic)

Oczekiwania małżonków wobec duszpasterskiego towarzyszenia w parafii (Grzegorz Korgul)

Nadzieja chrześcijańska wobec współczesnego kryzysu nadziei (Antoni Jucewicz SVD)


Dla Autorów

Najważniejsze informacje dla autorów publikujących w naszym czasopiśmie

Archiwum

Zapoznaj się z poprzednimi numerami czasopisma. Wszystkie dostępne są w formacie PDF

PUNKTACJA

MEiN - 40

ICV - 100

 

 

ISSN 1233-9717