Editorial Board

ks. dr Adam Michałek – Editor-in-chief

mgr Małgorzata Tytko – Editorial secretary

ks. dr Marek Adamczyk

ks. dr Damian Cichy

ks. dr Jacek Gniadek

ks. dr hab. Antoni Jucewicz

ks. dr Marek Kowalik

ks. dr Szczepan Szpyra

dr Tomasz Wiskulski

  

Subject editors:

dr Izabela Jurasz – systematic theology

ks. dr hab. Tomasz Szyszka – theology of mission

ks. dr hab. Andrzej Miotk – history of mission

ks. prof. dr hab. Jacek J. Pawlik – anthropology of religion

 

Language editors:

dr Zbigniew Ambrożewicz – Polish

dr John R. Kobylecki (native speaker) – English

ks. dr Marek Kowalik – English

mgr Anna Marciszkiewicz – Russian

dr Paweł Sokołowski – Polish

mgr Małgorzata Tytko – Polish

 

Editors of electronic publications:

mgr Szymon Gołąbek - website administration

dr Tomasz Wiskulski - indexing in databases

 

Statistical editor:

dr Zbigniew Ambrożewicz