Research Council

dr Fabrice Blée, prof., Uniwersytet św. Pawła, Ottawa (Kanada)

ks. prof. dr hab. Jan Górski, Uniwersytet Śląski, Katowice

ks. dr Stanisław Grodź SVD, Instytut Anthropos, St. Augustin (Niemcy)

ks. dr Janusz Kucicki SVD, prof., Uniwersytet Nanzan, Nagoja (Japonia)

ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

ks. prof. dr hab. Jacek J. Pawlik SVD, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

ks. dr Marek Rostkowski OMI, Instytut Teologiczny im. Św. J. Bilczewskiego, Lwów (Ukraina)

ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa

ks. dr Paul B. Steffen SVD, prof., Uniwersytet Urbaniana (Watykan)

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa

ks. dr Jerzy Skrabania, prof., Phil.-Theol. Hochschule SVD St. Augustin (Niemcy)

ks. dr hab. Józef Urban, prof., Uniwersytet Opolski, Opole

ks. dr Paweł Wójcik SVD, Uniwersytet Gregoriana, Rzym (Włochy)

EDITORIAL OFFICE ADDRESS

Pieniezno Pierwsze 19
14-520 Pieniezno
POLAND

Tel. +48 55 242 92 28
Mobile: +48 798 549 664

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.