Current Issue

pobierz numer


 

Nr 2/2023   Tom 154

 

   Tożsamość misjonarska / Missionary identity   

Filip Korban
Tożsamość misjonarza w nauczaniu papieża Franciszka
The Identity of the Missionary in the Teaching of Pope Francis 

Roman Tyczyński OMI
Duchowość misyjna błogosławionego ojca Józefa Gérarda OMI
Missionary Spirituality of Blessed Father Joseph Gérard OMI

Zbigniew Sobolewski i Kazimierz Szymczycha SVD
Misje Ad Gentes w nauczaniu Biskupa Jerzego Mazura SVD
Missions Ad Gentes in the Teaching of Bishop Jerzy Mazur SVD

Grzegorz Kubalica
Historia ewangelizacji w peruwiańskiej prałaturze Moyobamba
The History of Evangelization in the Peruvian Prelature of Moyobamba

Mariusz Szczepański SVD
Historia ewangelizacji Amazonii ekwadorskiej
The History of Evangelization of Ecuadorian Amazon

Marceli R. Gęśla OFM
Ojciec Justynian Maciaszek OFM – misjonarz, patriota, współzałożyciel Polskiego Ośrodka Duszpasterskiego w Argentynie
Father Justynian Maciaszek OFM – Missionary, Patriot, Co-founder of the Polish Pastoral Center in Argentina

Andrzej Pietrzak SVD i Lech Gruszecki
Rewizja życia a synodalne wartości jedności, uczestnictwa i misji
Revision of life and the synodal values of communion, participation and mission

 

   Misja w kontekście / Mission in Context   

Irmina Nockiewicz
Evangelisation without Discrimination. Interview with Fr. Andrew Halemba about an International Initiative “Our Way to God” 

Wojciech Ostrowski
Czy homoseksualiści powinni być ordynowani w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w RP w kontekście nauczania biblijnego i Zasad socjalnych?
Should Homosexuals be Ordained in the Evangelical-Methodist Church in Poland in the Context of Biblical Teaching and the Social Principles?

Ewa Czaplicka
Obraz Miłosiernego Ojca w przekazie Syna Bożego na podstawie nauczania św. Pawła oraz Ewangelii św. Łukasza
The Image of the Merciful Father in the Message of the Son of God Based on the Teaching of St. Paul and the Gospel of St. Luke

Aleksandra Nalewaj
Błogosławieństwa dla cudzoziemki w Księdze Rut
Blessings for the Foreign Woman in the Book of Ruth

Karol Jasiński
Aksjologiczny charakter relacji państwo – społeczeństwo obywatelskie – religia. Perspektywa konserwatywnych liberałów
The Axiological Nature of the State - Civil Society - Religion Relationship. Conservative Liberals’ Perspective

Ewelina M. Mączka
Jean Price-Mars a haitański nurt indygenizmu
Jean Price-Mars and the Haitian Indigenism Trend

 

   Recenzje / Reviews   

Mária Potočárová
Stanislav Orečný, 2022, Zakorenení v Božom Slove, premenení Duchom Svätým / Rooted in the Divine Word, transformed by the Holy Spirit,
Monografia, Dobrá kniha, Trnava, 291p.
ISBN 978-80-8191-365-5 220-226

Jarosław Różański OMI
Ząbek Maciej (red. nauk.), 2022, Wymiary antropologicznego poznawania Afryki. Szkice z badań ostatnich,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 304 s.
ISBN/ISSN 978-83-235-5618-3, EAN 9788323556183 227-230

Władysław Madziar SVD
Cain S., 2013, Quiet. The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking,
Broadway Books, New York, 352 p.
ISBN 978-0-307-35215-6 231-233