O czasopismie

Nurt SVD  jest misjologiczno-religioznawczym czasopismem Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Ukazuje się od 1967 roku – jako kwartalnik (do 2008 roku), następnie jako półrocznik.

Zamierzeniem grupy założycielskiej periodyku (S. Turbański, J. Tyczka i inni) było powołanie do życia wewnętrznego pisma polskich werbistów w celu zapoznania misjonarzy z prądami nurtującymi zarówno Zgromadzenie Słowa Bożego (SVD) jak i Kościół – w dobie posoborowej.

W pierwszej dekadzie istnienia czasopisma, wśród publikowanych artykułów przeważają tłumaczenia z periodyków niemieckich – przede wszystkim „Verbum” oraz „Nova et Vetera” – a dominującymi tematami są: duchowość misyjna, formacja zakonna i misje w dokumentach soborowych.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych „Nurt SVD” staje się w pełni czasopismem misjologicznym – omawia bieżące trendy teologiczno-misjologiczne, interpretuje nowe zjawiska religijne, podejmuje tematy charakterystyczne dla postmodernizmu, ale zachowuje status „publikacji do użytku wewnętrznego”.

Po roku 2000 „Nurt SVD” staje się forum wymiany misjologiczno-religioznawczej pomiędzy wyższymi seminariami duchownymi i fakultetami teologii w Polsce, jak również instytutami misjologicznymi za granicą.

Redaktorzy naczelni:

* J. Tyczka (1967-1995)
* E. Michowski (1995-1997)
* J. Walerowski (1997-1999)
* E. Śliwka (1999-2000)
* T. Szyszka (2000-2001)
* E. Śliwka (2001-2003)
* L. Fąs (2003-2007)
* A. Michałek (od 2007)