Redakcja

ks. dr Adam Michałek – redaktor naczelny

mgr Małgorzata Tytko – sekretarz redakcji

ks. dr Marek Adamczyk

ks. dr Damian Cichy

ks. dr Jacek Gniadek

ks. dr hab. Antoni Jucewicz

ks. dr Marek Kowalik

ks. dr Szczepan Szpyra

dr Tomasz Wiskulski

  

Redaktorzy tematyczni:

dr Izabela Jurasz – teologia systematyczna

ks. dr hab. Tomasz Szyszka – teologia misji

ks. dr hab. Andrzej Miotk – historia misji

ks. prof. dr hab. Jacek J. Pawlik – antropologia religii

 

Redaktorzy językowi:

dr Zbigniew Ambrożewicz – język polski

dr John R. Kobylecki (native speaker) – język angielski

ks. dr Marek Kowalik – język angielski

mgr Anna Marciszkiewicz – język rosyjski

dr Paweł Sokołowski – język polski

mgr Małgorzata Tytko – język polski

 

Redaktorzy publikacji elektronicznych:

mgr Szymon Gołąbek - strona internetowa

dr Tomasz Wiskulski - indeksacja w bazach danych

 

Redaktor statystyczny:

dr Zbigniew Ambrożewicz