Rada naukowa

dr Fabrice Blée, prof., Uniwersytet św. Pawła, Ottawa (Kanada)

ks. prof. dr hab. Jan Górski, Uniwersytet Śląski, Katowice

ks. dr Stanisław Grodź SVD, Instytut Anthropos, St. Augustin (Niemcy)

ks. dr Janusz Kucicki SVD, prof., Uniwersytet Nanzan, Nagoja (Japonia)

ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

ks. prof. dr hab. Jacek J. Pawlik SVD, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

ks. dr Marek Rostkowski OMI, Instytut Teologiczny im. Św. J. Bilczewskiego, Lwów (Ukraina)

ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa

ks. dr Paul B. Steffen SVD, prof., Uniwersytet Urbaniana (Watykan)

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa

ks. dr Jerzy Skrabania, prof., Phil.-Theol. Hochschule SVD St. Augustin (Niemcy)

ks. dr hab. Józef Urban, prof., Uniwersytet Opolski, Opole

ks. dr Paweł Wójcik SVD, Uniwersytet Gregoriana, Rzym (Włochy)