Recenzenci

ks. dr Piotr Adamek SVD, prof., Fu Jen University, New Taipei City (Taiwan)

br. dr Karl-Heinz Arenz SVD, prof., Uniwersytet Federalny Pará, Belém-Pará (Brazylia)

ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, prof., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Elblągu

dr Rafael Chambouleyron, prof., Uniwersytet Federalny Pará, Belém-Pará (Brazylia)

ks. dr hab. Piotr Duksa, prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Franciane Gama Lacerda, prof., Uniwersytet Federalny Pará, Belém-Pará (Brazylia)

ks. dr Henri de La Hougue PSS, prof., Uniwersytet Katolicki w Paryżu (Francja)

ks. dr hab. Leonard Górka SVD, prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski

ks. dr hab. Józef Grzywaczewski, prof., Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

ks. dr hab. Karol Jasiński, prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ks. dr hab. Wojciech Kluj OMI, prof., Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie

ks. dr hab. Jacek Neumann, prof., Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Elblągu

dr hab. Jerzy Nikołajew, prof., Uniwersytet Rzeszowski

s. prof. dr hab. Teresa Paszkowska SNMPN, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie

dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Piotr Stawiński, prof., Instytut Filozofii i Socjologii UP w Krakowie

ks. dr Piotr Towarek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ks. dr Stanisław Wargacki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie